Co vám přeji do nového roku

Nic co se dá koupit nebo co se dá prodat.
Rodinná setkání, mnoho smíchu a hudby. 
Dům ať naplní spokojené a šťastné děti s plnými bříšky. 
Konec všech rozbrojů a ostatních žabomyších válek. 
Společnost pro ty, co se cítí opuštění a samotu těm, co hledají klid.
Soucit a porozumění pro ty, které ostatní rychle soudí. 
Sílu a odhodlanost zas těm jenž jsou znevažováni. 
Pohodlí pro ty jejichž duše jsou rozervány. 

Těm jejichž přání se nikdy neuskutečnilo, přeji ať dosáhnou na to po čem touží.
Přeji pravdu místo lží, štědrost místo lakoty, 
poznání místo strachu, skromnost místo povýšenosti.
Přeji Vám otevřenou mysl i srdce, aby vás Život vedl po správných cestách. 
Přeji Vám grácii, když náhodou na cestě zbloudíte a nastanou těžké časy. 

Přeji vám krásný a šťastný nový rok 2013
Calad

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

28 - 34 tt

Už je to přes rok...

Z naší ruiny zšedivím!